גוף בתנועה

התעמלות וספורט
: לובה סגל
מועדון הזית
ב` ה` לפרטים נוספים
ב` ה` גוף בתנועהגוף בתנועה
בימי שני וחמישי בשעה 08:00-09:00
במועדון הזית רח' הזית 5 חיפה טל: 8527516 sbruria4@gmail.com
: לובה סגל

הפעלה גופנית

התעמלות וספורט
: חנה צור
מועדון עציון
א` ג` לפרטים נוספים
א` ג` הפעלה גופניתיום ראשון ושלישי 08:30-09:30
במועדון עציון רח' יל"ג 7 חיפה טל: 8642319 milavatzion@gmail.com
: חנה צור

התעמלות

התעמלות וספורט
: סיגל יעיש
מועדון קריית חיים מערבית
ג` ה` לפרטים נוספים
ג` ה` התעמלותיום שלישי וחמישי 09:00-10:00
במועדון קרית חיים מערבית "בית היינה" רח' הקונגרס 43 קרית חיים
טל: 04-8722515 miri19m@gmail.com 052-2477448
: סיגל יעיש

התעמלות

התעמלות וספורט
מועדון נוה דוד
ב` ד` לפרטים נוספים
ב` ד` התעמלותמורה: חנה צור
החוג מתקיים במרכז הקהילתי נוה דוד

התעמלות

התעמלות וספורט
: תובל ברנדון
מועדון אלי כהן
א` ד` לפרטים נוספים
א` ד` התעמלותהתעמלות
יום ראשון ורביעי בשעה 07:45

במועדון אלי כהן דרך צרפת ע"י מס' 55 חיפה טל 04-8311420
m.simja@gmail.com
: תובל ברנדון

התעמלות

התעמלות וספורט
: לובה סגל
מועדון סיני
א` ד` לפרטים נוספים
א` ד` התעמלותיום ראשון 07:30-08:30 ו-08:30-09:30
יום רביעי 09:30-10:30
במועדון סיני שד' סיני 8 חיפה. 04-8346047
: לובה סגל

התעמלות

התעמלות וספורט
: שרון הדר
מועדון סיני
ב` ג` לפרטים נוספים
ב` ג` התעמלותיום שני ושלישי -09:00-09:45
במועדון סיני שד' סיני 8 חיפה. טל: 04-8346047
anat8850@gmail.com
: שרון הדר

התעמלות

התעמלות וספורט
: מילה רוטשילד
מועדון סיני
יום חמישי לפרטים נוספים
יום חמישי התעמלותיום חמישי - 09:30-10:30
במועדון סיני שד' סיני 8 חיפה. טל: 04-8346047
anat8850@gmail.com
: מילה רוטשילד

התעמלות

התעמלות וספורט
: סיגל יעיש
מועדון קרית חיים מזרחית
ב` ד` לפרטים נוספים
ב` ד` התעמלותיום ראשון שני ורביעי 10:00-11:00
במועדון קרית חיים מזרחית שד' אח"י אילת 31 קרית חיים טל: 8420844
mizmilav@gmail.com
: סיגל יעיש

התעמלות

התעמלות וספורט
: לובה סגל
מועדון נוה פז
ב` ה` לפרטים נוספים
ב` ה` התעמלותיום שני 18:30-19:30
יום חמישי 18:30-19:30
במועדון נווה פז רח' חטיבת כרמלי 51 חיפה. טל: 048239622
: לובה סגל

התעמלות

התעמלות וספורט
: סיגל יעיש
מועדון קרית חיים מזרחית
יום חמישי לפרטים נוספים
יום חמישי התעמלותהתעמלות
יום חמישי 09:00-10:00
במועדון קרית חיים מזרחית שד' אח"י אילת 31 קרית חיים מזרחית טל: 8420844
: סיגל יעיש

התעמלות בונה עצם

התעמלות וספורט
: מילה רוטשילד
מועדון אלי כהן
יום שלישי לפרטים נוספים
יום שלישי התעמלות בונה עצםהתעמלות בונה עצם
יום שלישי 09:00
במועדון אלי כהן דרך צרפת ע"י מס' 55 חיפה. טל: 04-8311420
m.simja@gmail.com
: מילה רוטשילד