הודעות

מועדוני מילב בחופשה

במהלך חודש אוגוסט מועדוני מילב בחופשה.

נחזור לפעילות ב- 1.9.2017


ניתן לפנות למשרד הראשי 04-8620437